Подаци о компанији:
HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: info@hts-tentiq.com

 

Директори:
Giles Hill
Christophe Littner
Markus Wiegand

Register Court:
Commercial Friedberg HRB 8511

ПДВ број:
DE 320 331 002

Порески ID број:
020 235 90075

Лице одговорно за садржај web сајта је Mr Giles Hill.